Aukcija

7.2.2021

Za naše klijente nudimo prodaju putem elektroničke dražbe. Za ovaj način prodaje odlučujemo se ako više od dva klijenta pokažu interes za nekretninu. Posrednik će uvijek pažljivo razmotriti hoće li ovaj način prodaje biti prikladan i učinkovit.

Aukcija

U praksi se dražba odvija na način da zainteresirani ponudi cijenu za koju je spreman i ujedno sposoban kupiti nekretninu. Tijekom dražbe koja je u tijeku nije moguće vidjeti niti saznati cijenu koju je ponudio zainteresirani. Jamčimo da ni na koji način nije moguće utjecati na rezultate dražbe. Nekretninu ima mogućnost otkupa ponuditelja koji ponudi najveći iznos.

  • svatko ima priliku kupiti atraktivnu nekretninu
  • pošten i ozbiljan način prodaje
  • jednostavnost = zainteresirana strana nije vezana mjestom i vremenom održavanja dražbe
  • zainteresirana strana nije dužna kupiti nekretninu prijavom na dražbu
  • prodavač može pošteno dobiti veću kupoprodajnu cijenu nego što je trebao za brzu prodaju!