Kategorizacija

22.5.2021
Kategorizacija

U ovom članku govorit će se o uvjetima i postupku registracije soba i apartmana prema Uredbi o uvjetima za kategorizirane smještajne i ugostiteljske objekte i objekte za zabavu (donesenoj 26.03.21.), o postupku utvrđivanja kategorije, kao i za uvjete i postupak prijave soba i apartmana za goste.

Cilj nove uredbe je uvođenje novih uvjeta i postupaka za prijavu soba i apartmana za goste te njihovo kategoriziranje kao vrstu smještaja - razred "B".

Važno je napomenuti da nema ograničenja stanovanja ili korištenja zgrade ako se gostinjska soba ili apartman daje turistima. Zakonodavac je odlučio olakšati ovu djelatnost ukidanjem ovog ograničenja.

Koji dokumenti su mi potrebni za registraciju?

Važno pojašnjenje: Izmjenama Zakona o turizmu od 26.02.2021. ukida se obveza podnošenja dokumenta s potpisima više od 50 posto vlasnika u objektu koji potvrđuju suglasnost za obavljanje turističke djelatnosti.

Svi navedeni dokumenti dostavljaju se načelniku općine u mjestu u kojem se nalazi.
Potrebni su sljedeći dokumenti:

1. Dokument kojim se potvrđuje vlasništvo nad stanom
2. Prijava prijave prema obrascu prema članku 129.a Zakona o turizmu načelniku općine

U izjavi o prijavi izjavljuje se sljedeće:

- kapacitet mjesta - broj soba, broj ležaja;
- Identifikator nekretnine u smislu čl. 26. st. 2. Zakona o katastru nekretnina i katastru nekretnina;
- ime osobe koja će voditi hotelijerstvo i naziv mjesta smještaja;
- UIC/BULSAT ili PIN;
- adresu smještaja;
- Telefon/fax i e-mail adresa osobe, ako postoji, a ako je nema - navode se imena ovlaštene osobe i njihov telefon/fax i e-mail adresa;

Osobe koje nisu vlasnik stranice moraju dostaviti:

3. Dokument koji potvrđuje njihovo pravo na obavljanje aktivnosti na web stranici. Također je potrebno dostaviti podatke o individualizaciji dokumenta za korištenje;

Uz deklaraciju se prilažu sljedeći dokumenti:

- a) presliku isprave za korištenje stranice, ako nije vlastita i ne podliježe upisu;
- b) izričitu punomoć, ako prijavu podnosi ovlaštena osoba.

Ako osoba koja stvarno obavlja djelatnost na lokaciji nije osoba navedena u potvrdi o registraciji, dužna je podnijeti izjavu o prijavi za registraciju prema članku 31. i članku 129.a Zakona o turizmu.

U slučaju promjene kapaciteta podnosi se nova prijavna izjava.

Rok za prijavu, raskid i ispravak grešaka

Općinski načelnik ili službena osoba koju on ovlasti izdat će u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis i ovjeru osoba koje su podnijele zahtjev za upravljanje sobom/apartmanom za goste u hotelu. .

Ukoliko želite zatvoriti svoju ugostiteljsku djelatnost, morate podnijeti zahtjev za prestanak djelatnosti načelniku općine. Rok za prestanak važenja dozvole je 3 dana od podnošenja zahtjeva.

Ukoliko postoje nepotpunosti ili pogreške u podacima navedenim u izjavi za prijavu, imat ćete rok od 3 dana od primitka obavijesti za njihovo uklanjanje. U suprotnom, postupak se obustavlja.
Prema članku 32. stavku 2. Uredbe, potvrda o registraciji traje na neodređeno vrijeme.

Koje troškove očekivati?

Troškove kategorizacije soba i apartmana možete pronaći ovdje:
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf

O potvrdi B kategorije smještaja - sobe, pansioni, pansioni, bungalovi i kampovi:

- a) za kategorizaciju turističkih mjesta - 10 BGN po krevetu
- b) za potvrdu o kategorizaciji i uvid na licu mjesta - 10 BGN. iza kreveta

Osnovni poslovi u hotelijerstvu

Važno je znati da nakon iznajmljivanja soba ili apartmana za goste, obavljate turističku djelatnost u smislu članka 3. stavak 1. točka 2. ZOP-a te ste dužni voditi evidenciju o smještenim turistima, kao i kategoriziranim mjestima. za smještaj klase "A" i klase "B" - hoteli, moteli, hosteli, pansioni i dr. – prema članku 116. ZOP-a, i to:

• putem centraliziranog informacijskog sustava kojim upravlja ministar turizma, dostupnog putem javne web ili druge aplikacije za online pristup;
• putem informacijskog sustava po izboru hotelijera koji udovoljava uvjetima Zakona o elektroničkoj upravi.

U navedeni registar dužni ste ispuniti sljedeće turističke podatke:
- puni broj imena stranaca;
- datum i godina rođenja;
- državljanstvo;
- Broj putovnice;
– trajanje njegova boravka u turističkom mjestu.

Osobni podaci

U svim slučajevima iznajmljivanja apartmana i pansiona, kao trgovac ili netrgovac, obrađujete osobnosti osoba koje smještate. U obavljanju hotelske djelatnosti djelujete i kao voditelj obrade osobnih podataka (ZO) i dužni ste radnje obrade ZO-a uskladiti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR-om. Kao administrator LD-a, morate pripremiti, pridržavati se i učiniti dostupnim svoju politiku privatnosti. Minimalni zahtjevi politike definiraju svrhe za koje se LD obrađuje, osiguravajući osnovna načela transparentnosti, odgovornosti i poštovanja prava potrošača.

Ukoliko trebate pomoć ili imate pitanja o uvjetima prijave soba i apartmana, slobodno nas kontaktirajte.